Plynové kotle BAXI

Slim

Stacionárny liatinový plynový kotol s možnosťou zapojenia inteligentnej regulácie, vysoká životnosť, vhodný pre bytové domy.

Prednosťou je široký výber vo výkonovom rade pri zachovaní šírky kotla len 35 cm. Možnosť výberu kotla v prevedení s odvodom spalín do komína od 40 kW do 62 kW.

  • emisia trieda NOx3
  • plynulá modulácia výkonu 50 až 100%
  • vždy rovnaká šírka kotla, podľa výkonu kotla rastie len jeho hĺbka a výška
  • modely s odvodom spalín do komína až do výkonu  62 kW
  • elektronika SIEMENS s ekvitermickou reguláciou
  • elektronické zapaľovanie
  • možnosť radenia kotlov do kaskád
Kotol Výkon Cena bez DPH SVT
SLIM 1.490 iN cena na vyžiadanie
SLIM 1.300 FiN cena na vyžiadanie
SLIM 1.620 iN cena na vyžiadanie
SLIM 1.230 iN cena na vyžiadanie
SLIM 1.230 FiN cena na vyžiadanie
SLIM 1.400 iN cena na vyžiadanie
SLIM 1.300 iN cena na vyžiadanie
Kotol SLIM 1.490 iN SLIM 1.300 FiN SLIM 1.620 iN SLIM 1.230 iN SLIM 1.230 FiN SLIM 1.400 iN SLIM 1.300 iN
Cena bez DPH cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie
Dolné triedenie Do komína Turbo Do komína Do komína Turbo Do komína Do komína
Horné triedenie Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV
Vhodný do zostavy Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Energetická trieda vykurovania
Energetická trieda TÚV
Menovitý tepelný výkon 48,7 kW 29,7 kW 62,2 kW 22,1 kW 22,1 kW 40 kW 29,7 kW
Redukovaný tepelný výkon 24,5 kW 14,9 kW 31,6 kW 11,8 kW 11,8 kW 20,6 kW 14,9 kW
Spotreba pri menovitom výkone 54,1 kWh 33 kWh 69 kWh 24,5 kWh 24,5 kWh 44,4 kWh 33 kWh
Spotreba pri redukovanom výkone 27,5 kWh 17 kWh 35 kWh 13,5 kWh 13,5 kWh 23 kWh 17 kWh
Priemer koaxialneho oddymenia 100 / 60 mm 100 / 60 mm
Priemer deleného oddymenia 80 / 80 mm 80 / 80 mm
Priemer oddymenia (do komína) 160 mm 160 mm 130 mm 160 mm 140 mm
SLIM 1.490 iN SLIM 1.300 FiN SLIM 1.620 iN SLIM 1.230 iN SLIM 1.230 FiN SLIM 1.400 iN SLIM 1.300 iN
Elektrické napätie / frekvencia 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz
Menovitý elektrický príkon 15 W 70 W 15 W 15 W 70 W 15 W 15 W
Hmotnosť 174 kg 134 kg 224 kg 103 kg 111 kg 150 kg 126 kg
Výška 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm
Šírka 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Hĺbka 715 mm 600 mm 875 mm 600 mm 520 mm 635 mm 680 mm
Kotol SLIM 1.490 iN SLIM 1.300 FiN SLIM 1.620 iN SLIM 1.230 iN SLIM 1.230 FiN SLIM 1.400 iN SLIM 1.300 iN
Cena bez DPH cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie
Dolné triedenie Do komína Turbo Do komína Do komína Turbo Do komína Do komína
Horné triedenie Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV
Vhodný do zostavy Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Energetická trieda vykurovania
Energetická trieda TÚV
Menovitý tepelný výkon 48,7 kW 29,7 kW 62,2 kW 22,1 kW 22,1 kW 40 kW 29,7 kW
Redukovaný tepelný výkon 24,5 kW 14,9 kW 31,6 kW 11,8 kW 11,8 kW 20,6 kW 14,9 kW
Spotreba pri menovitom výkone 54,1 kWh 33 kWh 69 kWh 24,5 kWh 24,5 kWh 44,4 kWh 33 kWh
Spotreba pri redukovanom výkone 27,5 kWh 17 kWh 35 kWh 13,5 kWh 13,5 kWh 23 kWh 17 kWh
Priemer koaxialneho oddymenia 100 / 60 mm 100 / 60 mm
Priemer deleného oddymenia 80 / 80 mm 80 / 80 mm
Priemer oddymenia (do komína) 160 mm 160 mm 130 mm 160 mm 140 mm
SLIM 1.490 iN SLIM 1.300 FiN SLIM 1.620 iN SLIM 1.230 iN SLIM 1.230 FiN SLIM 1.400 iN SLIM 1.300 iN
Elektrické napätie / frekvencia 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz
Menovitý elektrický príkon 15 W 70 W 15 W 15 W 70 W 15 W 15 W
Hmotnosť 174 kg 134 kg 224 kg 103 kg 111 kg 150 kg 126 kg
Výška 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm
Šírka 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Hĺbka 715 mm 600 mm 875 mm 600 mm 520 mm 635 mm 680 mm
Najbližšie servisné miesto

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.

Hroznová 2318
911 05 Trenčín

Email: info@baxi.sk