Plynové kotle BAXI

Ako správne vybrať vhodný kotol?

16. Marca 2016
Ako správne vybrať vhodný kotol?

Vlastnú charakteristiku a výber správneho kotla ovplyvňuje celý rad faktorov. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby typ kotla napríklad pre rodinný dom, alebo bytovú jednotku navrhol a schválil projektant TZB alebo odborná firma TZB. Pokiaľ sa však investor bude pri výbere spoliehať na vlastnú skúsenosť, mal by pri výbere a posudzovaní situácie zvážiť aspoň nasledujúce faktory.

 

 • Počet členov v domácnosti - je dôležité zohľadniť nielen aktuálny stav, ale počítať tiež s možnými zmenami tohto počtu, napríklad v nasledujúcich 5 rokoch. Výber kotla je teda ovplyvnený podľa vyrobeného množstva vody v litroch za 30 min.
 • Umiestnenie zdroja tepla od odberných miest. Značný časový rodziel vzniká medzi kotlom typu:
   • Kombinovaný kotol s prietokovým ohrevom TV
   • Kotly s ohrevom TV v zásobníku - vstavaným, alebo externým
 • Veľkosť celkových tepelných strát objektu - rozhodujúci faktor, aby kotol nebol zbytočne výkonovo predimenzovaný.
 • Posúdenie vlastného vykurovacieho systému:
   • Jednookruhový vykurovací systém - len radiátory, alebo podlahové vykurovanie.
   • Viacokruhový vykurovací systém s rôznou teplotou vykurovanej vody radiátory a podlahové vykurovanie.
   • Zmiešané systémy - viacokruhový vykurovací systém v kombinácii s krbovou vložkou, solárnymi panelmi, bazén atď.

V súčasnej dobe kedy sú už v ponuke len kotly s vysokou účinnosťou a veľmi malými emisiami, dochádza u mnohých investorov k presvedčeniu, že je vlastne jedno aký kotol si vyberú. Hlavným a často jediným faktorom pre nich zostáva cena. V ponuke každého výrobcu sú kotly s veľkým cenovým rozsahom, ktorý je ovplyvnený vlastnou výbavou, možnosťami vstavanej regulácie v kotly a množstvom vody za určitý čas. A práve tieto parametre sú hlavným kritériom pri výbere správneho kotla.

Skúsenosti z tohto oboru jasne ukazujú, že zle vybraný typ kotla neplní pôvodné predstavy investora a následky takéhoto výberu sa len veľmi ťažko naprávajú, pokiaľ je to vôbec možné.

Pre základný výber kotla využite náš konfigurátor plynových kotlov BAXI.

 

Najbližšie servisné miesto

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.

Hroznová 2318
911 05 Trenčín

Email: info@baxi.sk