Riešenie pre SVB a bytové družstvá

Stavebnice kaskádovej kotolne s reguláciou 2 vykurovacích okruhov a TV

  • modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW,
  • energetická účinnosť **** (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním - trieda NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)

Ako asi viete, náklady spojené s výrobou tepla stále rastú. A problémy ohľadom rastúcich nákladov sú ešte výraznejšie vtedy, keď je váš dom závislý na diaľkovom vykurovaní (tepláreň alebo bloková kotolňa pre viac objektov). V takýchto prípadoch sú kontrola a regulácia nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody veľmi obmedzené. Vplyvom starých rozvodov a kolektorov nie je ani možné plne využiť výhody, ktoré nové technológie moderných zdrojov tepla ponúkajú.

Preto, ak to podmienky stavby dovoľujú, odporúčame zriadenie vlastnej domovej kotolne, ktorej spôsob prevádzky môže užívateľ prispôsobiť presne na mieru svojim požiadavkám a maximálne tak optimalizovať prevádzkové náklady. Pre takýto prípad Vám značka Baxi ponúka to najlepšie riešenie: technológie kaskádovej kotolne. Podľa konkrétneho prípadu ide o zostavu dvoch až troch kondenzačných kotlov s rôznymi výkonmi, riadených kvalitným nadradeným regulačným systémom značky Siemens. Kaskádové kotolne je možné doplniť o vzdialenú správu po internete webserver OZW 672 alebo sadu poruchovej signalizácie pre zdroje tepla KOTOLNÍK 1.

001421_SK

Toto riešenie je ideálne pre menšie až stredne veľké bytové domy, kde sa ich vlastníci resp. užívatelia môžu osamostatniť zo závislosti na dodávkach centrálneho zásobovania teplom. Pokiaľ o takejto zmene reálne uvažujete, neváhajte nás kontaktovať. Radi za Vami prídeme a poskytneme maximálnu podporu v oblastiach projektovania, realizácie takéhoto zariadenia a poradenstva v oblasti financovania, vrátane výpočtu návratnosti vloženej investície.

 

Luna Duo-tec MP+

Ideálny do kaskádových kotolní, 35 až 150 kW

Prezrieť

Interface OCI 345

Modul pre komunikáciu kotlov v kaskáde

Prezrieť

UBVT 300 SC

Energetická trieda TV C

Prezrieť

UBVT 400 SC

Energetická trieda TV C

Prezrieť

UB 800 DC

Nepriamo ohrevný zásobník s dvojitou špirálou

Prezrieť

UB 1000 DC

Nepriamo ohrevný zásobník s dvojitou špirálou

Prezrieť