Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam 14. Júla 2016

S produktmi BAXI môžete získať finančnú podporu z európskych a štátnych zdrojov pri splnení určitých podmienok.

Národný projekt Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Podmienky podpory

Tento projekt umožňuje domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo pre daný región a zariadenie. Postup, ako využiť poukážku:

10 krokov k podpore

Viac informácii sa dozviete na stránke:

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/

 

Produkty BAXI, na ktoré je možné získať podporu:

Ploché solárne kolektory SB 25+V/25+H, SB 20+V/20+H

Trubicové solárne kolektory - SVB26

Dokumenty potrebné pre preplatenie poukážky:

Prehlásenie SB 20+O,SB25+O,SB20+H,SB25+H

Prehlásenie SB20+O,25+O,SB20+V,SB25+V-BAXI

Prehlásenie SVB26-VRK14

 

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/