Garantovaná predĺžená záruka 5 rokov

Kotlom značky BAXI pevne veríme! preto vám ponúkame predĺženú záruku na 5 rokov 4. Júla 2016

S plynovými kotlami BAXI dostávate zároveň výrobok špičkovej kvality na trhu s tepelnou technológiou. Veľmi dôležitým predpokladom pre mnohoročné bezproblémové fungovanie nášho kotla je však pravidelná, čo najdlhšie trvajúca profesionálna starostlivosť a dohľad nad zachovaním jeho základných parametrov. Práve s týmto cieľom a vyjadrením našej dôvery ku kvalite výrobkov BAXI vám môžeme ponúknuť program predĺženej záruky na 5 rokov, teda tri roky nad rámec zákonom poskytovanej bežnej záruky.

Program predĺženej záruky na 5 rokov s názvom BAXI plus prináša našim zákazníkom predovšetkým pocit dlhodobej istoty a s tým spojenej spokojnosti v popredajných službách. Zakúpením uvedeného programu a jeho následnou aktiváciou do 3 mesiacov od prvého uvedenia do prevádzky získava majiteľ plynového kotla značky BAXI v troch nadštandardných rokoch rovnaké podmienky ako v prvých dvoch rokoch zákonom stanovenej záručnej lehoty. 

Záruka sa vzťahuje výhradne na prípadné závady zariadení, zakladajúce sa preukázateľne na existencii výrobnej vady materiálov, ktoré sú súčasťou zariadenia, alebo ich vadného spracovania. Podmienkou pre zachovanie rovnakých záručných podmienok po celú dobu 5 rokov je pravidelná realizácia servisných prehliadok, ktoré majú predpísané kontrolné úkony pre každý rok využívania plynového kotla v uvedenej záručnej dobe.

V prípade vášho záujmu o program predĺženej záruky BAXI Plus sa s dôverou obráťte na náš skúsený predajný a servisný tým BAXI  a vneste do svojich domácností istotu a kľud!

Predĺžená záruka-BAXI