Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sa pod značkou BAXI na Slovensku nepredávajú. V rámci celej skupiny BDR Thermea zabezpečuje výrobu a predaj kvalitných tepelných čerpadiel firma DeDietrich. Pretože sa práve na Slovensku zaoberáme zastupovaním aj tejto značky, prinášame Vám ponuku aj na našich webových stránkach.

Tepelné čerpadlo a jeho prevádzka v strede záujmu o obnoviteľné zdroje energie

Vzduch, voda a zem predstavujú zdroje veľkého množstva energie, ktoré sa vďaku slnečnému žiareniu a dažďom neustále obnovujú. Tepelné čerpadlo získava teplo z prírodného prostredia (vzduch, voda, zem) a odovzdáva Vám ho pre účely vykurovania alebo ochladzovania s veľmi nízkymi ekonomickými nákladmi.

S tepelným čerpadlom je možné dosiahnuť až 70 % úspor za energie

Na 1 spotrebovanú kWh elektriny vyprodukuje tepelné čerpadlo priemerne 4 kWh tepelnej energie, čo predstavuje zisk 3 kWh zdarma (koeficient výkonu 4, COP). Ak vezmeme do úvahy tieto minimálne náklady na prevádzku zariadenia, je jasné, že tepelné čerpadlo predstavuje jedno z najekonomickejších riešení vykurovania

Vykurovania a ochladzovanie, dve funkcie v jednom zariadení

Ide o takzvané reverzibilné tepelné čerpadlo. V zime Vám zaisťuje vykurovania, v lete príjemne ochladí a tým sa postará o Váš komfort v každom ročnom období. Naviac pomocou regulačného systému docielite optimálneho komfortu presne podľa Vašich potrieb.

Tepelné čerpadlo prispieva k ochrane prírody 

Zvoliť si tepelné čerpadlo za zdroj výkonného vykurovania znamená vybrať si čistú energiu, šetrnú k životnému prostrediu. Žiadna spotreba fosílnych palív. Žiadne emisie CO2 do ovzdušia. Minimálny dopad na planétu znamená ochranu životného prostredia.

Dve technológie tepelných čerpadiel: aerotermálne a geotermálne

Aerotermika - Tepelné čerpadlo vzduch - voda

baxi-schema-03Tepelné čerpadlo využívajúce princíp aerotermálnej technológie získava prírodné teplo zo vzduchu (aj v zimnom období).

  • Výhody tepelného čerpadla vzduch - voda (princíp aerotermálnej technológie)
  • Zabezpečuje tak vykurovanie, ako aj ochladzovanie
  • Ideálne pre menšie pozemky, jednoduché uvedenie do prevádzky, nie sú potrebné vrty alebo zemný kolektor
  • Nízke obstarávacie náklady
  • Vyšší výkon s koeficientom COP od 3,5 do 4,2

Geotermika - Tepelné čerpadlo zem - voda

baxi-schema-05Tepelné čerpadlo využívajúce princíp geotermálnej technológie využíva prírodné teplo obsiahnuté v zemi alebo podzemnej vode.

  • Výhody tepelné čerpadla zem - voda alebo voda - voda (princíp geotermálnej technológie)
  • Zabezpečuje tak vykurovanie, ako aj ochladzovanie
  • Vrty alebo plošné kolektory s diskrétnou vonkajšou inštaláciou
  • Veľmi vysoký COP aj pri nízkych vonkajších teplotách
  • Tichá prevádzka

Viac o tepelných čerpadlách a konkrétnej ponuke produktov nájdete na www.dedietrich.cz.