Ako správne vybrať vhodný kotol?

Ako správne vybrať vhodný kotol? 16. Marca 2016

Vlastnú charakteristiku a výber správneho kotla ovplyvňuje celý rad faktorov. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby typ kotla napríklad pre rodinný dom, alebo bytovú jednotku navrhol a schválil projektant TZB alebo odborná firma TZB. Pokiaľ sa však investor bude pri výbere spoliehať na vlastnú skúsenosť, mal by pri výbere a posudzovaní situácie zvážiť aspoň nasledujúce faktory.

 

 • Počet členov v domácnosti - je dôležité zohľadniť nielen aktuálny stav, ale počítať tiež s možnými zmenami tohto počtu, napríklad v nasledujúcich 5 rokoch. Výber kotla je teda ovplyvnený podľa vyrobeného množstva vody v litroch za 30 min.
 • Umiestnenie zdroja tepla od odberných miest. Značný časový rodziel vzniká medzi kotlom typu:
   • Kombinovaný kotol s prietokovým ohrevom TV
   • Kotly s ohrevom TV v zásobníku - vstavaným, alebo externým
 • Veľkosť celkových tepelných strát objektu - rozhodujúci faktor, aby kotol nebol zbytočne výkonovo predimenzovaný.
 • Posúdenie vlastného vykurovacieho systému:
   • Jednookruhový vykurovací systém - len radiátory, alebo podlahové vykurovanie.
   • Viacokruhový vykurovací systém s rôznou teplotou vykurovanej vody radiátory a podlahové vykurovanie.
   • Zmiešané systémy - viacokruhový vykurovací systém v kombinácii s krbovou vložkou, solárnymi panelmi, bazén atď.

V súčasnej dobe kedy sú už v ponuke len kotly s vysokou účinnosťou a veľmi malými emisiami, dochádza u mnohých investorov k presvedčeniu, že je vlastne jedno aký kotol si vyberú. Hlavným a často jediným faktorom pre nich zostáva cena. V ponuke každého výrobcu sú kotly s veľkým cenovým rozsahom, ktorý je ovplyvnený vlastnou výbavou, možnosťami vstavanej regulácie v kotly a množstvom vody za určitý čas. A práve tieto parametre sú hlavným kritériom pri výbere správneho kotla.

Skúsenosti z tohto oboru jasne ukazujú, že zle vybraný typ kotla neplní pôvodné predstavy investora a následky takéhoto výberu sa len veľmi ťažko naprávajú, pokiaľ je to vôbec možné.

Pre základný výber kotla využite náš konfigurátor plynových kotlov BAXI.