Kalkulátor energetických štítkov

Každé zariadenie pre vykurovanie a prípravu teplej vody musí byť od roku 2015 označené štítkom energetickej účinnosti. Aby toto nariadenie bolo jednoduché splniť i pre montážnu firmu, pripravili sme pre všetky výrobky BAXI kalkulátor energetických štítkov.

ErP Energy Labeling

Energetické štítky - výrobky s menovitým výkonom (Pn) ≤ 70 kW

Smernica týkajúce sa štítkovania (2010/30/EU) ukladá povinnosť označovať výrobok viditeľným štítkom energetickej účinnosti podľa zostupnej stupnice energetických tried od A+++ do G (od 26/09/2015) a od A+++ do D (26/09/2019).

Štítok energetickej účinnosti poskytuje spotrebiteľom pravdivé a overiteľné údaje o spotrebe energie, výkone a ďalších základných vlastnostiach výrobku. Je navrhnutý tak, aby povzbudil spotrebiteľa ku kúpe výrobkov s vyššou účinnosťou.

Tento štítok bude dodávaný v balení spoločne s kotlom:

štítok

Energetické štítky – súpravy produktov s menovitým výkonom (Pn) ≤ 70 kW

K dispozícii bude tiež energetický štítok pre inštalovaný systém podľa použitých komponentov (napríklad kotol, zásobník TÚV a zariadenie pre kontrolu teploty priestoru).                                                         Štítok energetickej účinnosti poskytuje spotrebiteľom pravdivé a overiteľné údaje o spotrebe energie, výkone a ďalších základných vlastnostiach výrobku. Je navrhnutý tak, aby povzbudil spotrebiteľa ku kúpe výrobku s vyššou účinnosťou.

Pokiaľ sú v systéme použité len originálne komponenty Baxi, inštalatér má možnosť vytlačiť si energetický štítok použitého systému vďaka špeciálnej internetovej aplikácii Baxi. Stačí, keď vyplní informácie o inštalovaných výrobkoch Baxi a aplikácia mu automaticky vytvorí príslušný štítok, ktorý si bude môcť hneď vytlačiť.                                                                                                                        Pokiaľ budú ale v systéme inštalované výrobky rôznych výrobcov (napr. kotol BAXI, zásobník a regulácia od iného dodávateľa), bude potom na montážnej firme aby zabezpečila výpočet a príslušný štítok inštalovaného systému. 

 štítok2