BAXI PLATINUM dokáže 1:10

BAXI PLATINUM dokáže 1:10 9. Augusta 2012

Plynule riadený výkon plynového kondenzačného kotla je základným predpokladom energeticky, a teda i nákladovo úspornej prevádzky. Čím menej štartov v prevádzke kotla, tým lepšie.

facePlynule riadený výkon plynového kondenzačného kotla je základným predpokladom energeticky, a teda i nákladovo úspornej prevádzky. Čím menej štartov v prevádzke kotla, tým menej prechodných stavov, súvisiacich so zaistením bezpečnosti prevádzky, do ktorých patrí napríklad i čiastočné ochladenie spaľovacej komory následkom prefukovania vzduchom pred zapálením horáka. I keď negatívne vplyvy štartov sú u moderných kotlov oproti minulosti veľmi potlačené, špičkové kotly sa štartom, pokiaľ možno, úplne vyhýbajú. Napomáha tomu vývoj konštrukcie kotlov a zdokonaľovanie jednotlivých mechanických prvkov v spojení s rastom schopností riadiacej elektroniky, ktorej umožnilo roztiahnuť rozsah modulácie výkonu kotlov až na pomer 1:10. Týmto modulačným rozsahom teraz disponuje väčšina kotlov BAXI nového radu PLATINUM.

Schéma kotlů LUNA PLATINUM GA, vlevo s průtokovou přípravou teplé vody v deskovém výměníkuTechnika kondenzačných kotlov BAXI radu PLATINUM umožňuje ďaleko väčšie využitie paliva než je tomu u tradičných kotlov.                 Normovaný stupeň využitia (účinnosť k výhrevnosti paliva) dosahuje u týchto kotlov až 109,8 % a zníženie emisií NOx a CO až o 80 % oproti klasickým kotlom bez kondenzácie. Plynové kondenzačné kotly BAXI radu PLATINUM pracujú v rozsahu výkonov od 2 kW do 33 kW a sú tak vhodné pre byty s vlastným vykurovaním až po malé objekty. Slúžia ako zdroje   tepla pre teplovodné vykurovanie alebo tiež k príprave teplej vody, a to buď prietokovým ohrevom v doskovom výmenníku, alebo v zásobníku.

LUNA PLATINUM HT

Len pre vykurovanie, prípadne pre prietokovú prípravu teplej vody, je určený rad LUNA PLATINUM GA. I kotly len pre vykurovanie však majú integrovaný trojcestný ventil a riadiaci systém, ktorý umožňuje zaistiť prípravu teplej vody v dodatočne inštalovanom zásobníku.

NUVOLA PLATINUM HT

foto2V kotloch druhého radu NUVOLA PLATINUM GA 24, resp. 33, je štandardne vstavaný 40litrový zásobník teplej vody. Studená pitná voda, privádzaná do zásobníka, je ohrievaná vykurovanou vodou cez výmenník v tvare dvojitej špirály disponujúcej dostatočne veľkou teplonosnou plochou pre dodávku 13,8, respektíve 18,9 liter/min teplej vody pri jej ohreve o ΔT = 25 °C. Pri ohreve na vyššiu teplotu pri ΔT = 35 °C je kapacita prípravy teplej vody stále dostatočne vysoká 9,8, resp. 13,5 liter/min.

Spoločné parametre

 • Max. pretlak vykurovanej vody 3 bar
 • Rozsah regulácie teploty vykurovanej vody 25÷80 °C
 • Rozmery (výška × šírka × hĺbka):  
  • LUNA PLATINUM 763 × 450 × 345 mm
  • NUVOLA PLATINUM 950 × 600 × 466 mm
 • Hladina hluku vo vzdialenosti 1 meter < 45 dB(A)
 • Stupeň elektrického krytia (EN 60529) IPX5D

Ak sú kotly vybavené niektorým zo spôsobov prípravy teplej vody, môže byť nastavená jej teplota v rozsahu 35 až 60 °C. Maximálny tlak vody v okruhu teplej vody je 8 bar. Pokiaľ je nebezpečenstvo, že tlak v rozvode pitnej vody bude vyšší, je možné túto situáciu riešiť inštaláciou redukčného tlakového ventilu na prívode pitnej vody.

Základné parametre kotlov BAXI LUNA PLATINUM a NUVOLA PLATINUM:

  LUNA PLATINUM HT NUVOLA PLATINUM HT
Typ typ 1.12 1.18 1.24 1.32 24 33 24 33
Menovitý tepelný výkon VYKUROVANIA 80/60°C kW 12,0 16,9 24,0 32,0 20,0 28,0 20 28
Menovitý tepelný výkon VYKUROVANIA 50/30 °C kW 13,1 18,4 26,1 34,8 21,7 30,5 21,8 30,5
Redukovaný tepelný výkon VYKUROVANIA 80/60 °C kW 2,0 2,0 2,4 3,2 2,4 3,3 2,4 3,3
Redukovaný tepelný výkon VYKUROVANIA 50/30 °C kW 2,2 2,2 2,7 3,5 2,7 3,6 2,7 3,6
Účinnosť menovitá pri 80/60 °C % 97,7 97,6 97,6 97,6 97,7 97,6 97,7 97,7
Účinnosť menovitá pri 50/30 °C % 105,7 105,8 105,5 105,5 105,4 105,4 105,8 105,4
Účinnosť pri 30% výkone % 108,0 108,0 107,6 107,6 107,6 107,7 107,6 107,7
Objem vody expanznej nádoby litr 8 8 8 10 8 10 8 10
Trieda NOx 5 (EN297 – EN483)

mg/

kWh

25,4 29,5 24,7 31,1 20,1 34,0 16,1 34,0
Menovitý elektrický príkon W 95 110 120 130 120 145 130 145
Hmotnosť čistá kg 34,5 34,5 34,5 37,5 38,5 39,5 65,5 67,5

Odvod spalín

Kotly nového radu BAXI LUNA PLATINUM GA a BAXI NUVOLA PLATINUM GA sú v tzv. uzatvorenom prevedení, teda s núteným prívodom spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho prostredia C13, C33, C43, C53, C63 a alebo C83, ale môžu byť prevádzkované i s prívodom vzduchu z vnútorného prostredia ako B23. Výhoda prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho prostredia, ktorým nie je kotol nijako prevádzkovo obmedzovaný a nie je znižovaná jeho prevádzková bezpečnosť, pokiaľ by došlo k laickému zásahu do cesty zaisťujúcej prívod vzduchu (utesnenie vetracej mriežky, výmena okien, dverí za nové, tesné a i.), je evidentná.
Možnosť použiť delené potrubie, jedno pre prívod spaľovacieho vzduchu a druhé pre odvod spalín, je najmä ideálne v prípade, keď je nutné modernizovať staré komínové teleso.
Pokiaľ existujúci komínový prieduch nie je dostatočne rozmerný, alebo je nerovný, znečistený, býva problém do neho vložiť súosé koaxiálne oddymenie, ktoré vyžaduje väčšiu svetlosť prieduchu než oddymenie delené.

Parametre

 • Prevedenie odvodu spalín kotla – C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – B23
 • Priemer koaxiálneho odvodu spalín 60/100mm
 • Priemer deleného odvodu spalín 80/80 mm

Ovládanie

Dělené potrubíPřívod vzduchu komínovým průduchemZákladný riadiaci systém kotlov obsahuje ekvitermickú reguláciu pracujúcu s vonkajším teplotným čidlom. Pre zaistenie presnejšej regulácie teploty vo vnútri domu je možné s využitím vhodne umiestneného vnútorného teplotného čidla v referenčnej miestnosti, nastaviť vplyv riadenia podľa teploty v priestore, a to v rozsahu od 1 do 99 %. Voľbou významu, a teda veľkosti vplyvu riadenia podľa teploty v referenčnej miestnosti, je možné kompenzovať jej niekedy nie úplne ideálne vlastnosti,                                                                                  napríklad zvýšenú mieru oslnenia z nadmernej veľkosti okien a i.

Veľkou výhodou nového radu kotlov BAXI PLATINUM je možnosť využiť vedľa drôtového prepojenia regulácie kotlov s teplotnými čidlami i bezdrôtovú komunikáciu. Málokomu sa chce kvôli inštalácii kotla ničiť omietku domu a miestností pre uloženie prepojovacích
káblov. Bezdrôtový prenos dát je bezpečný.

Regulácia, možnosti rozšírenia

Jeden z možných regulátorů pro drátovou komunikaciLUNA PLATINUM i NUVOLA PLATINUM sú vybavené reguláciou Siemens LMS15. Tento systém umožňuje, voľbou vhodného rozširujúceho prvku, prispôsobenie najrôznejším podmienkam vyplývajúcim z voľby schémy zapojenia, potreby viac vykurovacích okruhov s rôznymi teplotami, využitia solárnych sústav a i. vrátane diaľkovej komunikácie cez internet s pomocou webserveru.

Ekológia a prevádzka v centrách miest

Nové plynové kondenzačné kotly BAXI PLATINUM spĺňajú podmienky prísnej emisnej triedy NOx 5 a i svojimi ostatnými parametrami ovplyvňujúcimi životné prostredie patria k tým výrobkom, ktoré na životné prostredie berú najväčší ohľad.

Zdroj: časopis Topenářství instalace č. 3/2012, www.topin.cz