Základy problematiky plynového vykurovania a ohrevu vody

Základny problematiky plynového vykurovania a ohrevu vody 30. Marca 2016

Plynové kondenzačné kotly Baxi sú vhodné ako pre malé byty, tak aj pre veľké rodinné domy vďaka svojmu výkonovému rozsahu, ktorý dosahuje až 1 : 10, teda napr. 2,4 - 24 kW. Pri rozhodovaní aký kotol bude "TEN VHODNÝ" pre daný objekt je základom spokojnosti budúceho užívateľa.

Každý záujemca o nový kotol by sa mal preto sám zorientovať v našej ponuke kondenzačných kotlov.

Plynové kotly delíme takto:

Kombinované napr. Duo-Tec Compact+ 24 - sú vhodné pre malé byty s 2-3 osobami, pričom max. vzdialenosť kotla od odberného miesta by nemala presiahnuť 5 metrov. Pri maximálnom výkone kotla 24 kW je zabezpečený na jednom odbernom mieste dostatok teplej vody. tj. 9,8 litrov pri Δ35°C.

Kombinované s integrovaným zásobníkom napr. Nuvola Duo-Tec+ 24 – sú vhodné pre malé byty a menšie rodinné domy s 2-4 osobami. Vďaka integrovanému zásobníku je možné uvažovať i o cirkulácii TV, a preto tieto zdroje môžu byť  i vo väčšej vzdialenosti od odberných miest, ako je to pri kombinovaných kotloch. Krátkodobo, tj. po dobu cca 10 min., sú schopné dodávať TV i na dvoch miestach súčasne.

Kotly len pre vykurovanie s možnosťou pripojenia externého zásobníka 100-160 litrov na teplú vodu - napr. Luna-Duo-Tec+ 1.24. Sú vhodné pre veľké byty a rodinné domy pre 3-6 osôb v jednej domácnosti. Možnosť cirkulácie a odberu TV naraz z viacerých miest.

Všeobecne platné podmienky pre kondenzačné kotly

Regulácia: hoci tu hovoríme o kondenzačných kotloch je možné použiť i názov riadený kotol. Ku kotlu je preto nutné uvažovať i o čidlách, ktoré nám merajú 1. vonkajšiu teplotu a 2. nastavenú vnútornú teplotu. Podľa rozdielu týchto teplôt potom kotol vyrába výstupnú teplotu, či už pre radiátory o teplotnom spáde 75/60°C, alebo podlahové vykurovanie 50/30°C. Externé sondy a regulátory ponúkame vo vyhotovení ako pre drôtovú komunikáciu, tak bezdrôtovú komunikáciu s kotlom.

Odvod spalín: pretože sa jedná o pretlakové spaľovanie musí i spalinová cesta tejto podmienke vyhovieť. Každý kotol umožňuje riešiť podľa celkovej dĺžky spalinové cesty v rôznych variantoch. Koaxiálne 60/100mm do 10 metrov, alebo 80/125mm do 20 metrov a delené 80/80mm do 60 metrov. Potrubie môže byť vo vyhotovení plastovej trubky s certifikáciou do 120°C alebo flexibilné tzv. husí krk.

Odpad: pre kotly tohto typu nesmieme zabudnúť na pripojenie k odpadu. Kotol je schopný pri maximálnej účinnosti vyprodukovať až 2 litre vody za hodinu.

Požiadavky na vykurovanú vodu: aby mohla byť uplatnená záruka 5 rokov je nutné aby voda v systéme vykurovania splnila požiadavky výrobcu. Sledované hodnoty sú: mineralita merané v stupňoch dH° , kyslosť Ph a vodivosť vody. Tieto hodnoty merajú servisní technici, ktorí uvádzajú kotol do prevádzky.