Registračné údaje spoločnosti

názov:                BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.
sídlo:                 Trenčín, Hroznová 2318, PSČ 91105
IČO:                   36346381
IČ DPH:              SK2022050404
 
registrácia:        Obchodný register Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15887/R